วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผลิตฟิวเจอร์บอร์ด พลาสติกลูกฟูก

โรงงานผลิตฟิวเจอร์บอร์ด พีพีบอร์ด พลาสติกลูกฟูก ตามสั่ง


ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด 130x245cm ราคาฟิวเจอร์บอร์ดโรงงานขายถูก

ผลิตและจำหน่ายขาย ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ มีขนาดฟิวเจอร์บอร์ดให้เลือกตามมาตรฐาน กว้างxยาว คือ 130x240 cm และมีขนาดอื่นๆสามารถตัดตามออเดอร์ได้ ราคาฟิวเจอร์บอร์ดมีหลายราคาขึ้นอยู่กับขนาดกว้างยาวความหนาและปริมาณ มีหลายสี ความหนามีตั้งแต่ 2mm,3mm,4,mm,5mm,10mm. โทรสั่งได้โดยตรงกับทางบริษัท แจ้งล่วงหน้า1วัน

ขนาดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และความหนามีหลายขนาดให้เลือกผลิตตามสั่ง

ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 2 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ขนาด   65x49   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/50 แผ่น
ขนาด   65x61   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/40 แผ่น
ขนาด   65x81   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ขนาด 65x122   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 3 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ขนาด   65x49   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/50 แผ่น
ขนาด   65x61   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/40 แผ่น
ขนาด   65x81   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ขนาด 65x122   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 4 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 5 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 8 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/5 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 10 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/5 แผ่น

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่สุด กว้างxยาว 130x245 CM


ฟิวเจอร์บอร์ดราคาส่ง ขายฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดราคาถูก

ฟิวเจอร์บอร์ดราคาส่ง ขายฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดราคาถูก แผ่นพีพีบอร์ด

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด ราคาฟิวเจอร์บอร์ด โรงงาน


ฟิวเจอร์บอร์ด ราคา แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด

ฟิวเจอร์บอร์ด ราคา แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่ พีพีบอร์ด แผ่นพลาสติกลูกฟูก

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่ พีพีบอร์ด แผ่นพลาสติกลูกฟูก

กล่องฟิวเจอร์บอร์ด ราคาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด โครงงาน

กล่องฟิวเจอร์บอร์ด ราคาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ด โครงงาน

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ราคา ฟิวเจอร์บอร์ด คือ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ราคา

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ราคา ฟิวเจอร์บอร์ด คือ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ราคา

แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขายส่งฟิวเจอร์บอร์ด ราคาฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่


จำหน่าย ฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขายส่งฟิวเจอร์บอร์ด ราคาฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่
Template developed by Confluent Forms LLC; more resources at BlogXpertise