วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขนาดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และความหนามีหลายขนาดให้เลือกผลิตตามสั่ง

ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 2 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ขนาด   65x49   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/50 แผ่น
ขนาด   65x61   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/40 แผ่น
ขนาด   65x81   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ขนาด 65x122   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 3 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ขนาด   65x49   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/50 แผ่น
ขนาด   65x61   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/40 แผ่น
ขนาด   65x81   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ขนาด 65x122   cm  (แผ่นตัด)  1 แพค/30 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 4 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 5 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/10 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 8 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/5 แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ความหนา 10 มิล
ขนาด 130x245 cm (แผ่นเต็ม)  1 แพค/5 แผ่น

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่สุด กว้างxยาว 130x245 CM


1 ความคิดเห็น:

Template developed by Confluent Forms LLC; more resources at BlogXpertise